КОНТРОЛЬТУРБОТАЗАХИСТ

Інформаційно-Консультативно-Методично-Юридично-НавчальнийЦентр професіоналів України

73003 м.Херсонвул. 9 січня, буд. 15, офіс 328

тел.:   (0552) 44-42-79тел.:   (0552) 49-22-47 (факс)моб.тел.: (095) 788-12-44; (097) 340-68-93.

Головна Про підприємство Тренінги, Бухгалтерські курси Підвищення кваліфікації бухгалтерів Навчання, одноденний семінар

CAPSВ умовах адаптації національної системи бухгалтерського обліку до міжнародних принципів Інститутом обліку і фінансів НААН України розроблена програма "Сертифікований бухгалтер бюджетних установ" (Certified accountant in public sector - CAPS).Програма представлена для підвищення кваліфікації бухгалтерів бюджетних установ, узгоджена з Міністерством освіти і науки України (21.10.2008 р.). Також програму було представлено регіональній групі Міжнародної федерації бухгалтерів – ЄРСБА (10.2009).НАПРЯМКИ ПРОГРАМИ CAPS: • <tab/> правове регулювання обліку в бюджетних установах; • <tab/> кошторис, облік доходів і витрат; • <tab/> складання періодичної і річної фінансової звітності; • <tab/> використання державного майна; • <tab/> держзакупівлі. По закінченню навчання та успішного проходження тестування в Універсальній екзаменаційній мережі слухачам видається Сертифікат СAPS, дійсність якого регулюється Положенням про підготовку, сертифікацію та постійне підвищення кваліфікації членів Федерації, затвердженим VІІІ З'їздом Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (14.05.2010 р.).Інформація про членів Федерації, які отримали сертифікат САРS розміщена на сайті Федерації та на сайті Мінагропроду України.CAPAУ зв'язку з впровадженням з 2007 року П (С) БО 30 "Біологічні активи" та підвищенням вимог до професійного рівня фахівців економічних служб підприємств Інститутом обліку і фінансів спільно з Міністерством аграрної політики України розроблено і впроваджено   програму "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ"(Certified agricultural professoinal accountant - САРА).Програма CAPA базується на галузевій спеціалізації, запроваджена в аграрному секторі (рішення Колегії Мінагрополітики України від 3.02.2009 р.), погоджена з Міністерством освіти і науки України (30.07.2008 р.). та представлена регіональній групі Міжнародної федерації бухгалтерів – ЄРСБА (10.2009).НАПРЯМКИ ПРОГРАМИ САРА: • <tab/> звітність підприємств АПВ; • <tab/> облік сільськогосподарської діяльності; • <tab/> організація обліку відносин власності; • <tab/> облік державної підтримки АПВ; • <tab/> облікова політика підприємств АПВ; • <tab/> оподаткування підприємств АПВ. По закінченню навчання та успішного проходження тестування в Універсальній екзаменаційній мережі слухачам видається Сертифікат СAPA, дійсність якого регулюється Положенням про підготовку, сертифікацію та постійне підвищення кваліфікації членів Федерації, затвердженим VІІІ З'їздом Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (14.05.2010 р.).CIPAПрограма СІРА - це російськомовна програма міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів. Назва програми - це скорочення англомовної назви сертифіката СIPA (Certified International Professional Accountant: Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер). Власники сертифікатів CAP/CIPA отримують право додавати назву сертифіката до свого підпису, що відповідає міжнародній практиці. Програма СІРА складається з трьох компонентів: навчання, проведення іспитів та сертифікації.Кандидатам, що успішно склали необхідні іспити та виконали додаткові кваліфікаційні вимоги, присуджуються кваліфікаційні рівні САР та CIPA з видачею відповідних сертифікатів:САР (Certified Accounting Practitioner: Сертифікований бухгалтер-практик). САР здатний вести систему бухгалтерського обліку на підприємстві та складати всю основну звітність, включаючи податкові декларації.СІРА (Certified International Professional Accountant: Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер). СІРА здатний застосовувати професійне судження до питань фінансового управління і брати участь у прийнятті управлінських рішень.

УкрПрофіЦентр

Ваше сообщение:

Ваш e-mail:

Отправить
Flash сайты